×

Observera

Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)

Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte 2022 i Ölands skyttekrets

Härmed kallas befattningshavare i Ölands skyttekrets, föreningsrepresentanter, samt övriga intresserade medlemmar inom Ölands skyttekrets föreningar till årsmöte för år 2021 Skyttelokalen Algutsrum klockan 19:00 Torsdag 2022-04-21.

Föredragningslista/Bokföring kommer finnas tillgängligt på mötet

Väl mött!

Patrik Nilsson

Ordförande Ölands skyttekrets